PRIJAVA // REGISTRACIJA

1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

22.12.2023

Predmet razpisa so naložbe v vzpostavitev protivetrne zaščite s ciljem zmanjšanja posledic vetrne erozije, prilagajanja podnebnim spremembam in krepitve biotske raznovrstnost iz 74.a člena Uredbe.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične ter pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za vzpostavitev protivetrne zaščite.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pripraviti elaborat predvidenega območja vzpostavitve protivetrne zaščite, iz katerega mora biti razvidna lokacija zasaditve, drevesne in grmovne sorte, ki bodo zasajene ter način in gostota zasaditve.

Podpora se dodeli v obliki poenostavljenih oblik stroškov, in sicer v višini 4.000 evrov/100 m zasaditve.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. decembra 2023 do vključno 29. marca 2024 do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes