PRIJAVA // REGISTRACIJA

25. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za žival

18.02.2022

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo:

 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz rejnih živali);

b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:

 • ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, - pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom;
 • nakup pakirnih linij;
 • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3 milijone evrov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

 • milijon evrov za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter
 • 2 milijona evrov za naložbe pravnih oseb (sklop B).

Upravičeni so tudi stroški nakupa tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kakovosti kmetijskih proizvodov oziroma za prevoz živali, in sicer za največ tri tovorna vozila na posamezno vlogo.

Upravičenci do podpore so skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

 • za 5 % pri naložbah na območjih z omejenimi dejavniki ter ob hkratni vključenosti v ekološko kmetovanje,
 • za 10 % pri naložbah socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih, ter
 • 20 % pri naložbah mladih kmetov,
  in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 6. septembra 2022, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes