PRIJAVA // REGISTRACIJA

4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

25.05.2021

4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij

Rok za oddajo: Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 24. 5. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes