PRIJAVA // REGISTRACIJA

4. javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

02.12.2021

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Pogoj za kandidiranje na razpisu je sklenjena pogodba o medsebojnem sodelovanju - vzpostavljeno partnerstvo ter priprava projekta, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške.

Javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Pogoj za kandidiranje na razpisu je sklenjena pogodba o medsebojnem sodelovanju - vzpostavljeno partnerstvo ter priprava projekta, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške.

Javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes