PRIJAVA // REGISTRACIJA

4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

07.10.2021

Predmet razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Upravičenci do podpore iz javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij

Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 8. oktobra 2021 do vključno 12. novembra 2021, do 15. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes