PRIJAVA // REGISTRACIJA

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

04.02.2021

Predmet razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Upravičeni stroški so:
-stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo vzpostavljanje gozdne higiene, in
-stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

RAZPISOVALEC: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij najdete tukaj.

ROK ZA ODDAJO: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 14. decembra 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes