PRIJAVA // REGISTRACIJA

Ekološko kmetovanje – kako pristopiti?

19.10.2023

V ekološkem kmetijstvu pridelujemo v sožitju z naravo. Cilj je pridelava varne, zdrave in pristne hrane, skrb za dobro počutje živali ter spodbujanje biotske raznovrstnosti, s tem pa minimalna obremenitev narave.

V Sloveniji so štiri kontrolne organizacije:

  • Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu,
  • Bureau Veritas d.o.o.,
  • Inštitut za kontrolo in certificiranje Univerze v Mariboru ter
  • TÜV SÜD Sava.

Posamezna kmetija se odloči za eno izmed kontrolnih organizacij ter poda prijavo v postopek certificiranja v ekološko kmetovanje. Pomembno je, da do konca vsakega koledarskega leta prijavi oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja za naslednje leto, in sicer pri eni izmed naštetih organizacij za kontrolo.

Postopek:

  • prijava v postopek certificiranja (elektronska prijava),
  • podpis pogodbe,
  • kontrolni pregled pri kmetu,
  • pregled dokumentacije in rezultat kontrole,
  • certifikat.

Pogoji za pridobitev certifikata so določeni z evropsko zakonodajo, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU in z nacionalno zakonodajo. Kontrolna organizacija izvaja vsakoletne kontrole in izdajo certifikatov.

Z vstopom v ukrep EK se sklene 5-letna obveza izvajanja ukrepa. Po preteku obveznosti je mogoče podaljšanje obveznosti ali odstop.

Vodenje predpisanih evidenc je osnova za dokazovanje ekološke pridelave. Beležiti je potrebno evidence o opravilih, uporabljenih materialih, izvedenih ukrepih itd. Evidence so lahko v fizični ali elektronski obliki.

Besedilo: Matija Ipavec, fotografije: Arhiv Eko kmetija Ipavec in Jan Čermelj

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes