PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva

04.05.2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči v letu 2021 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu in po shemi »de minimis« pomoči. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji — de minimis.

Razpisovalec: Občina Kanal

Več informacij

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 20. aprila 2021 do 11:00 ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes