PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija v letu 2022

18.02.2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za:

  • naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  • dejavnosti prenosa znanja in informiranja
    naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
    ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
  • pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev
  • delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Razpisovalec: Občina Idrija

Več informacij.

Rok za oddajo: Kot pravočasno prispele se bodo upoštevale tiste vloge, ki bodo do 1.3.2022 vložene v glavni pisarni Občine Idrija ali oddane na pošti (zadnji dan oddaje priporočeno) na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes