PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2022

18.02.2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za:

  • Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
    sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
    kmetijsko proizvodnjo (14. člen)
  • Ukrep 4: : Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
    živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
    kmetiji – de minimis

Razpisovalec: Občina Renče-Vogrsko

Več informacij.

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je:
Za ukrep 1 – skupinske izjeme do vključno 17. 6. 2022 do 12. ure.
Za ukrep 4 – de minimis do vključno 30. 9. 2022 do 12. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes