PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

25.05.2021

Predmet razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • Pomoči za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih (posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov)
  • Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
  • Trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
  • Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev

Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški prevoza pitne vode

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Več informacij

Rok za oddajo: Rok za predložitev prijav za osnovno kmetijsko pridelavo je 30. 6. 2021 do 12. ure, za dopolnilne dejavnosti pa do 7. 9. 2021 do 12. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes