PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021

10.03.2021

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021 je dodelitev državne pomoči za:

  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo: nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami, postavitev novega nasada ali obnova nasada, nakup in postavitev rastlinjaka;
  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko proizvodnjo: gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, nakup opreme objektov za rejo živali (goveda, konjev, drobnice ter ekološka reja govedi, perutnine, prašičev ali mesnih pasem kuncev), čebelarjenje;
  • urejanje pašnikov;
  • nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo;
  • nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov;
  • nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).

Rok za oddajo vlog je do petka 2. 4. 2021.

Razpisovalec: Občina Ajdovščina

Več informacij: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2021022611054177/

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes