PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2022

18.02.2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za:

  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo: nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami, postavitev novega nasada ali obnova nasada, nakup in postavitev rastlinjaka;
  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko proizvodnjo: gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, nakup opreme objektov za rejo živali (goveda, konjev, drobnice ter ekološka reja govedi, perutnine, prašičev ali mesnih pasem kuncev), čebelarjenje;
  • urejanje pašnikov;
  • nakup kmetijske mehanizacije.

Razpisovalec: Občina Ajdovščina

Več informacij.

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do ponedeljka, 28. 2. 2022.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes