PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021

10.11.2021

Predmet razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in nakup pripadajoče opreme. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma solastniki gozdov, agrarne skupnosti in lokalne skupnosti.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 22. novembra 2021 do vključno 24. januarja 2022 do 13.59.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes