PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

14.06.2021

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2 je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
- Premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Več informacij

Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1.rok do 15. 3. 2021,
2.rok do 19. 4. 2021,
3.rok do 3. 5. 2021,
4.rok do 7. 6. 2021,
5.rok do 5. 7. 2021,
6.rok do 16. 8. 2021,
7.rok: 10. 9. 2021.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes