PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe - A - AGRO INVEST

22.07.2022

Predmet podpore je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

 • spodbujanje primarne kmetijske pridelave za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
 • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
 • Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
 • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Spodbujajo se naložbe v:

 • gradnjo hleva ali drugih kmetijskih objektov,
 • nakup objektov kmetijske dejavnosti,
 • nakup kmetijske mehanizacije, strojev in opreme ali
 • nakup bioloških sredstev – večletni nasadi

Prednosti razpisa:

 • posojila do 1 mio €, z ročnostjo vračila do 20 let in možnostjo koriščenja moratorija do 3 let,
 • možnost izbire obrestne mere (fiksna ali 6-mesečni EURIBOR),
 • ugodna obrestna mera,
 • ugoden finančni vir tudi za tiste projekte, ki imajo že odobrena nepovratna sredstva,
 • elektronska oddaja vloge in hitra obravnava.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Več informacij.

Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 19. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes