PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2021

04.05.2021

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko:
- izobraževanja,
- promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,
- priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,
- prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
- nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.).

Razpisovalec: Občina Renče Vogrsko

Več informacij

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 9. 2021 do 12. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes