PRIJAVA // REGISTRACIJA

KGZS SE NE STRINJA Z OMEJEVANJEM LESNE BIOMASE V ENERGETSKE NAMENE

16.02.2024

Energetski zakon v zakonodajni proceduri (EVA 2023-2570-0065) sproža buren odziv, zlasti v zvezi s predlagano prepovedjo vgradnje novih peči na biomaso v strnjenih naseljih. Predlog zakona navaja, da bi drugi obnovljivi viri energije imeli prednost pred lesno biomaso kot primarnim virom ogrevanja v strnjenih naseljih, pri čemer bi se lahko v nekaterih primerih celo prepovedala vgradnja kotlov na trda goriva. Kljub temu pa ni jasno, kaj bo definirano kot strnjeno naselje. To povzroča zmedo glede območij, na katera se bi nanašale omejitve.

KGZS nasprotuje predlogu, saj meni, da bi takšna prepoved ustvarila dodatne stroške ogrevanja za mnoge, poleg tega bi kmetije, ki prodajajo les, izgubile pomemben vir dohodka. Prepoved bi tudi povečala energetsko revščino, saj bi si mnogi težje privoščili drugačne vire ogrevanja. Zato KGZS predlaga, da se iz zakona črta vsako omejevanje uporabe lesne biomase.

Več.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes