PRIJAVA // REGISTRACIJA

MEDNARODNI SIMPOZIJ: PREHOD V EKOLOŠKO PRIHODNOST SE PRIČNE S KMETOVANJEM

07.12.2022

Zmanjšanje uporabe pesticidov je možno in agroekologija je nujna in temeljna pot k vzpostavljanju trajnostnih sistemov pridelave hrane, ki zagotavljajo prehransko varnost na dolgi rok. To je bilo glavno sporočilo simpozija Ekološki prehod se začne s kmetovanjem, ki je 20. oktobra potekal v Državnem zboru.

Dogodek je organiziral Pesticide Action Network (PAN) in Mednarodna organizacija za biotično in integrirano varstvo rastlin (IOBC), ki sta dve svetovno pomembni in prepoznavni organizaciji s področja integriranega in ekološkega kmetijstva.

Sodelujoči – predstavniki politike, nevladnih organizaciji, stroke in kmetje – so skušali poiskati odgovore na vprašanja, kako uskladiti ambiciozne cilje Evropske unije glede varovanja zdravja ljudi, narave in okolja z realnostjo kmetovanja, še posebej v luči nacionalnih ciljev o prehranski samooskrbi ter osvetliti nekatere rešitve, ki bi nacionalnim odločevalcem lahko pomagale na poti usklajevanja s cilji EU, pridelovalcem pa približati pristope, ki so se v praksi že izkazali kot zelo uspešni.

Ugotovili so, da imamo v Sloveniji relativno bogate izkušnje z alternativnimi, okolju prijaznimi metodami kmetovanja, ki jih je nujno negovati in širiti tudi v prihodnje. Prisotni so zaključili, da je izjemnega pomena izobraževanje kmetov in strokovnjakov, predstavljanje dobrih praks in implementacija tega znanja in izkušenj.

Na povezavi najdete podrobnejše poročilo dogodka ter video celotnega posveta.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes