PRIJAVA // REGISTRACIJA

NOVOSTI V POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU ZA LETO 2024, VKLJUČNO Z ZAGOTOVLJENO VDOVSKO POKOJNINO

16.02.2024

Z novembrom leta 2023 je začela veljati nova novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N), ki v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja uvaja pomembno novost – zagotovljeno vdovsko pokojnino.

Zagotovljena vdovska pokojnina je nova pravica, ki pripada vdovam ali vdovcem, ki imajo ali uveljavljajo pravico do lastne pokojnine ter hkrati izpolnjujejo pogoje za pridobitev vdovske pokojnine. Izjema so tisti, ki so bili sami ali njihovi zakonci pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg.

Višina zagotovljene vdovske pokojnine je enaka seštevku starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine, ki od 1. 1. 2024 znaša 744,15 evra. Zahtevo za izplačilo te pokojnine je treba vložiti najkasneje do 31. 12. 2024.

Način uveljavljanja te pravice vključuje oddajo vloge na obrazcu bodisi fizično bodisi preko spleta. Vloge morajo biti vložene čim prej, saj se zagotovljena vdovska pokojnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

DRUGE NOVOSTI

  • Poleg tega novela prinaša tudi druge spremembe, med drugim za delovne invalide, ki izboljšujejo svoj socialni položaj. Od 1. januarja 2024 dalje bodo imeli delovni invalidi, ki uveljavljajo pravico do pokojnine ali drugih pravic iz invalidskega zavarovanja, preračunane osnove za ugotavljanje pokojninske osnove, če so delali s krajšim delovnim časom.
  • Novosti so tudi pri plačilu prispevkov na podlagi dohodka iz drugega pravnega razmerja in osnovi za plačilo prispevkov za podaljšano zavarovanje. Več o vseh izpostavljenih spremembah, ki jih novela prinaša, kot tudi splošnih pogojih za upokojitev v letu 2024 lahko preberete tukaj.

Več informacij.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes