PRIJAVA // REGISTRACIJA

Prednosti povezovanja in sodelovanja malih kmetij

24.08.2023

Ekološka kmetija Ipavec, ki je usmerjena v ekološko zelenjadarstvo, sadjarstvo in govedorejo opaža, da povezovanja kmetov - mogoče tudi zaradi slabih izkušenj v preteklosti - danes še vedno ni veliko. Je pa to po njihovem mnenju ena izmed priložnosti za izboljšanje produktivnosti in konkurenčnosti predvsem malih kmetij. »Povezovanje in sodelovanje lahko izboljšata in povečata prepoznavnost, pripeljeta do novih prodajnih poti, olajšata delo. Želeli bi si tudi, da bi bilo mladih, ki bi delali na kmetiji, v prihodnje čim več,« pravita Tanja in Mitja s kmetije Ipavec. Čeprav sta si pot na tržišče utirala sama, ostajata odprta za nove priložnosti in povezovanja.

Pred pridelovalci ekološko pridelane hrane je nenazadnje še veliko izzivov, seveda tudi v luči čedalje bolj prisotnih podnebnih sprememb, ki zagotovo vplivajo na kmetovanje. »Z načinom življenja, ki ga živimo, vsak od nas prispeva svoj del. V zadnjih letih je vreme postalo resnično nepredvidljivo. Ugodnejše so tudi razmere za razvoj obstoječih in novih bolezni ter raznih škodljivcev. To so izzivi, s katerimi se srečujemo verjetno vsi kmetovalci, saj se zamikajo datumi setve, kakovost in količina pridelane zelenjave in sadja, obdelava tal in še kaj se bi našlo. Če se hočeš uspešno prilagajati vsem tem spremembam, hkrati pa vsaj ohraniti enako produktivnost na kmetiji, je velik izziv. Ne preostane nam drugega, kot da se prilagodimo, sejemo in sadimo tiste sorte, ki uspevajo, pomagamo si z zajetji vode, namakalnimi sistemi, mrežami proti toči, rastlinjaki … Ampak vse to seveda ne gre čez noč. Kljub temu pa meniva, da z ekološkim načinom pridelave na nek način, čeprav malo, prispevava k ohranjanju narave. Lepo bi bilo, če bi bila cela vas ekološka«.

Tanja in Mitja s kmetije Ipavec sta hkrati prepričana, da je kmetija način življenja in da je na njej treba delati z veseljem. Načrtov imata še ogromno, a jih nameravata uresničevati korak za korakom. »Na kmetiji se osredotočamo na celoletno pridelavo ter na to, da bi za kupca in za nas pridelali le najboljše. Najin cilj je tudi širiti pokrite površine in nadgraditi že obstoječe rastlinjake. Če nam bo naklonjen kakšen razpis, bi rada modernizirala opremo in priključke, saj je trenutno veliko ročnega dela. Rada bi tudi postavila namakalne sisteme in senčenje, predvsem pa si na kmetiji želimo delati na kvaliteti zemlje, pripravi humusa in vzgoji močnih sadik. Želiva si, da bi bili razpisi za manjše kmetije dostopnejši,« skleneta sogovornika.

Besedilo: Katja Željan, Fotografije: Arhiv EKO Kmetija Ipavec

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes