PRIJAVA // REGISTRACIJA

4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

07.10.2021

Predmet razpisa je podpora v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. 

Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 3 milijone evrov.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Pred prijavo na razpis morajo upravičenci pridobiti naslednje dokumente:

  • vodno dovoljenje,
  • izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov in
  • odločbo o uvedbi namakanja.

Upravičeni stroški:

  • stroški, vezani na vzpostavitev črpališča ter izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda.

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Višina sofinanciranja: 100 % upravičenih stroškov.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021 do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes