PRIJAVA // REGISTRACIJA

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI TRŽNICA 

na borjaču

Spletna stran Tržnica na borjaču je razdeljena na tri vsebinske sklope: Tržnica, Zakaj lokalno in Nasveti za pridelovalce. Splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani Tržnica na borjaču veljajo za podstran Tržnica. Določajo delovanje Tržnice in pravice, ter obveznosti Uporabnika.

Upravljavec spletne strani Tržnica na borjaču (nadalje “Upravljavec”) je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

1.     Registracija Uporabnikov

Pregledovanje spletne strani Tržnica na borjaču je omogočeno vsem. Na spletno stran Tržnica na borjaču se lahko registrirata dva tipa Uporabnikov: Ponudnik in Kupec. Pri tem mora biti Ponudnik ustrezno organiziran in registriran za prodajo blaga.

Registrirani Uporabnik - Kupec je lahko fizična ali pravna oseba.

Registrirani Uporabnik - Ponudnik je lahko:

 • fizična oseba, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo in/ali ima registrirano dopolnilno dejavnost predelave kmetijskih proizvodov v prehrambne izdelke ter je vpisan v register kmetijskih gospodarstev ali
 • pravna oseba, ki ima status mikro podjetja (v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah), ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo ter je vpisan v register kmetijskih gospodarstev ali
 • fizična ali pravna oseba, ki ima status mikro podjetja (v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah), ima registrirano dejavnost predelave kmetijskih proizvodov v prehrambne izdelke, dejavnost nabiranja gozdnih dobrih, dejavnost vzgoje sadik, vrtnin, zelišč, dišavnic, jagodičevja ali dejavnost pridelave sadik sadnega drevja in jagodičja

in opravlja dejavnost na območju Goriške statistične regije.

Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa obvezna polja in ob tem navesti resnične podatke. Obseg zahtevanih podatkov je odvisen od tipa Registriranega Uporabnika.

Uporabnik-Kupec se mora za dostop do vseh funkcionalnosti spletne strani Tržnica na borjaču registrirati in se strinjati s Splošnimi pravili in pogoji uporabe spletne strani Tržnica na borjaču. Uporabnik-Kupec, ki je fizična oseba ob registraciji v sistem vnese svoj elektronski naslov. V primeru, da je Kupec pravna oseba, pa ob registraciji v sistem vnese vse podatke o podjetju (naziv podjetja, naslov, kraj in davčno številko podjetja).

Uporabnik-Ponudnik, ki želi objavljati oglase na spletni strani Tržnica na borjaču, se mora pred objavo prvega oglasa registrirati in se strinjati s pogoji uporabe spletne strani Tržnica na borjaču.

Uporabnik-Ponudnik, ki se registrira kot fizična oseba, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo in/ali ima registrirano dejavnost predelave kmetijskih proizvodov v prehrambne izdelke ter je vpisan v register kmetijskih gospodarstev v sistem poleg osnovnih podatkov kot je naziv kmetijskega gospodarstva, naslov, kraj, KMG-MID številka vnesti podatke o vseh pridelkih/izdelkih, ki jih njegova kmetija namenja prodaji. Ti podatki morajo biti usklajeni z aktualno enotno zbirno vlogo za uveljavljanje neposrednih plačil in ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Poleg tega ob registraciji vnese kratek opis kmetijskega gospodarstva, označi morebitne pridobljene označbe shem kakovosti in način prevzema/dostave.

Uporabnik-Ponudnik, ki se registrira kot fizična ali pravna oseba, ki ima status mikro podjetja (v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah), ima registrirano dejavnost predelave kmetijskih proizvodov v prehrambne izdelke, dejavnost nabiranja gozdnih dobrih, dejavnost vzgoje sadik, vrtnin, zelišč, dišavnic, jagodičevjaali dejavnost pridelave sadik sadnega drevja in jagodičja, v sistem vnese naziv podjetja, naslov, kraj, in davčno številko. Z vpisom na spletno stran Tržnica na borjaču zagotavlja, da je izvor surovin v njegovih izdelkih vsaj 50% z območja Goriške statistične regije. Ti podatki morajo biti resnični in preverljivi iz evidenc o nabavi, porabi in stanju zalog materiala (materialno knjigovodstvo). Poleg tega ob registraciji vnese kratek opis podjetja, označi morebitne pridobljene označbe shem kakovosti in način prevzema/dostave.

Pred prvo objavo oglasa se na podlagi vpisanih podatkov v prijavnem obrazcu opravi verifikacija uporabniškega računa v roku treh delovnih dni. Vsebine vpisane v prijavnem obrazcu bodo pred objavo pregledane (potrjene ali zavrnjene/popravljene) z namenom zagotavljanja berljivih in razumljivih informacij ter poenotenega komuniciranja na spletni strani Tržnica na borjaču.

Z vnosom osnovnih obveznih podatkov v sistem je Uporabnik-Ponudnik seznanjen in soglaša, da bodo ti podatki na spletni strani Tržnica na borjaču vidni.

Uporabnik se s sprejemom Splošnih pravil in pogojev uporabe spletne strani Tržnica na borjaču zavezuje, da jih bo spoštoval in se ravnal skladno z njimi.

Registrirani Uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik kmetije ali podjetja. Geslo je tajno in znano le Uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje v njegovem imenu. Vsak Uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

Za izboljšanje svojih storitev spletna stran Tržnica na borjaču uporablja piškotke. Namestitev piškotkov na spletni strani Tržnica na borjaču je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec in v njegovem imenu pogodbeni obdelovalec bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi Uporabnika pod pogojem, da je Uporabnik v to privolil. Pred tem je Uporabnik jasno in izčrpno obveščen o Upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje Uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, Upravljavec pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki Uporabnika; na podlagi obvestitve Uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletni strani Tržnica na borjaču obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd.. Uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani Uporabnika. Za Uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo Uporabnik lahko poda ob uporabi spletne strani Tržnica na borjaču, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je Uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje v kateremkoli trenutku tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo Uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov. Več informacij je na voljo v Piškotki na spletni strani Tržnica na borjaču.

 

2.     Vsebina spletne strani

Tržnica v okviru Tržnice na borjaču je namenjena vzpostavljanju stika med Kupci in Prodajalci oziroma Uporabniki in je namenjena javni objavi oglasov. Poleg tega se Ponudniku na podlagi vnesenih uporabniških podatkov ob registraciji in vnesene ponudbe kreira njegova profilna stran na spletni strani Tržnica na borjaču.

Ponudnik, ki objavi oglas, je seznanjen in soglaša, da bo vsebina njegovih oglasov, oddanih na spletni strani Tržnica na borjaču, vidna vsem obiskovalcem spletne strani Tržnica na borjaču, ne glede na način dostopa do njega.

Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Za isti pridelek/izdelek je možno oddati samo en oglas. Oglas mora vsebinsko spadati v primerno kategorijo, iz katere se tudi avtomatsko generira naslov oglasa. Opis predmeta prodaje se mora nanašati zgolj na ponudbo in vsebovati specifične podatke o ponudbi. V opisu ni dovoljeno oglaševati druge ponudbe ali česarkoli, kar ni neposredno povezano s predmetom prodaje.

Ob objavi oglasa mora Ponudnik navesti mesto prevzema/dostave pridelkov/izdelkov (na kmetiji in/ali prevzemnem mestu in/ali dostava na dom).

Prodaja se mora vršiti zgolj na mestih predvidenih za prodajo.

Fotografije v oglasu morajo ustrezati vsebini oglasa. Objava logotipov in ostalih slikovnih gradiv v malih oglasih ni mogoča, lahko pa Ponudnik logotip ali fotografijo kmetije ter povezavo do lastne spletne strani objavi na profilni strani Ponudnika na spletni strani Tržnica na borjaču.

Pri oglasih, ki jih Ponudnik objavi na spletni strani Tržnica na borjaču, znesek, ki je naveden v oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da oglas objavi, pravna oseba, ki je zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV.

Pri prodaji živilskih izdelkov mora Ponudnik zagotoviti, da so le-ti izvorno povezani z območjem Goriške statistične regije. Izvor surovin ponujenih izdelkov mora biti vsaj 50% z območja Goriške statistične regije.

Pridelava kmetijskih pridelkov in živil ter predelava kmetijskih produktov v prehrambne izdelke mora izpolnjevati vse zakonsko določene predpise in standarde ter ustrezno kakovost.

Pri prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi), kakor tudi pri prodaji alkohola je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s tega področja.

Z objavo oglasa na spletni strani Tržnica na borjaču, se Ponudnik strinja, da bo vestno odgovarjala na povpraševanja drugih Uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte ter preko storitve elektronskih sporočil, ki jih omogoča spletna stran Tržnica na borjaču).

Spletna stran Tržnica na borjaču omogoča storitev elektronskih sporočil. Pri posameznem oglasu je registriranim uporabnikom na voljo kontaktni obrazec, ki je namenjen izključno povpraševanju in informiranju glede konkretne ponudbe iz oglasa. Pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.

Oglas bo časovno omejen na obdobje enega meseca. Po preteku oglasa bo ta na voljo za ponovno aktivacijo. Kljub temu pa Upravljavec ne jamči, da bo Ponudnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da vsak sam pri sebi shrani vsebino in fotografije oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

Upravljavec si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletne strani Tržnica na borjaču in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma to, kako ga Uporabniki najdejo.

 

3.     Varnost

Uporabnik-Prodajalec spletne strani Tržnica na borjaču se zavezuje:

 • da bodo njegovi vsebinski in slikovni oglasi resnični;
 • da ne bo prodajal pridelkov/izdelkov, ki jih sam ni pridelal ali proizvedel
 • da ne bo oglaševal pridelkov/izdelkov, katerih promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano;
 • da njegovi oglasi ne bodo vsebovali škodljive, žaljive, vznemirjajoče, preteče, obrekajoče ali mladoletnim osebam škodljive vsebine;
 • da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije;
 • da ne bo objavljal osebnih podatkov tretjih oseb v oglasih brez soglasja imetnika osebnih podatkov;
 • da ne bo prodajal in oglaševal prodaje pridelkov/izdelkov, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) ter
 • da ne bo prepisoval ali kopiral vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.

Spletna stran Tržnica na borjaču Uporabnikom omogoča storitev elektronskih sporočil, ob tem Upravljavec ne prevzema odgovornosti za pravočasno in celovito posredovanje vsebine elektronskih sporočil. Upravljavec te vsebine ne hrani.

Elektronska komunikacija na spletni strani Tržnica na borjaču je namenjena vzpostavljanju stika med Uporabniki vezano na ponudbo in povpraševanje blaga iz oglasa. Ob tem je strogo prepovedano v elektronski komunikaciji:

 • oglaševati drugo blago in storitve;
 • posredovati ponudbe, ki niso predmet posameznega oglasa;
 • uporabljati osebne podatke tretjih oseb oziroma kakorkoli zavajati Kupca;
 • povpraševati po donacijah, sponzorstvih ipd.;
 • preklinjati, uporabljati žaljivke ali kakršnokoli obliko sovražnega govora;
 • posredovati preteča oziroma zastrašujoča sporočila ali
 • uporabljati robote oziroma skripte za avtomatizirano posredovanje več sporočil hkrati.

Upravljavec si prizadeva ohranjati spletno stran Tržnica na borjaču prosto vseh oblik neželene in neprimerne komunikacije ter škodljive programske opreme. Ob tem si pridržuje pravico do preverbe in analize elektronske komunikacije na spletni strani Tržnica na borjaču, začasnega zadržanja elektronskih sporočil, onemogočanja posredovanja elektronskih sporočil ter izključitve Uporabnika oziroma onemogočanja nadaljnje komunikacije Uporabniku, ki bi kakorkoli kršil Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani Tržnica na borjaču.

Upravljavec si pridržuje pravico nemudoma izbrisati oglase in črtati s seznama Registriranih Uporabnikov tiste, ki bi kršili Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani Tržnica na borjaču ali kako drugače škodovali spletni strani Tržnica na borjaču, njenemu Upravljavcu oziroma lastnikom. Presojo o tem bo Upravljavec sprejel sam oziroma na podlagi sodelovanja s pristojnimi službami, ki bodo preverjale domnevne kršitve Registriranih Uporabnikov – Ponudnikov. Presojo o tem si Upravljavec v celoti pridržuje.

V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si Upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Upravljavec bo podatke o oglasu posredoval državnim organom, v kolikor bi le-ti zoper posameznega Uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oglasa, če posamezni oglas vsebuje:

 • HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa;
 • stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani;
 • vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta;
 • razne skripte;
 • obrazce z vnosnimi polji;
 • t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed, določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu;
 • »skriti tekst« - kar pomeni, da Uporabnik v svoj oglas vnese tekst, ki za ostale Uporabnike ni berljiv ali ostalim Uporabnikom ni viden;
 • oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletni strani Tržnica na borjaču ter hkrati kršijo Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani Tržnica na borjaču ter kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem malem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano;
 • kakršnekoli števce ogledov oglasa;
 • druge elemente, za katere bi Upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletno stran Tržnica na borjaču.

Vsak Uporabnik spletne strani Tržnica na borjaču sprejema Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani Tržnica na borjaču ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od Upravljavca spletne strani Tržnica na borjaču, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med Prodajalcem in Kupcem.

 

4.     Varovanje osebnih podatkov

Regijska razvojna agencije ROD Ajdovščina in v njegovem imenu pogodbeni obdelovalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Vsak Uporabnik je seznanjen, da bodo ob registraciji uporabljeni osebni podatki (ime, priimek, naslov,…) skladno s Splošnimi pravili in pogoji uporabe spletne strani Tržnica na borjaču uporabljeni za namen uporabe spletne strani Tržnica na borjaču ter informiranja in obveščanja, ter upravljanja z registriranimi uporabniki portala.

Večina vsebine spletne strani Tržnica na borjaču je dostopna brez razkritja osebnih podatkov. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posameznem IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu.

Podatkov, ki nam jih bodo posredovali Registrirani Uporabniki, ne posredujemo tretjim osebam. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

 

5.     Odveza odgovornosti

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ne odgovarja za uporabo spletne strani Tržnica na borjaču in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih posredujejo Uporabniki-Ponudniki. Kljub temu pa, če je vsebina na spletni strani Tržnica na borjaču podana s strani Ponudnikov v nasprotju s Splošnimi pravili in pogoji uporabe spletne strani Tržnica na borjaču lahko kdorkoli o tem obvesti Upravljavca preko elektronske pošte.

Vsak dogovor o nakupu/prodaji, je dogovor zgolj med Kupcem in Ponudnikom.

Z izvedbo nakupa, ki izhaja iz objave oglasa Ponudnika na spletni strani Tržnica na borjaču, se med Ponudnikom in Kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o Uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med Prodajalcem in Kupcem. Prodajalci in Kupci na spletni strani sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. S tem Uporabniki spletne strani Tržnica na borjaču prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete posameznega Uporabnika ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med Uporabniki.

Čeprav se Ponudnik trudi zagotoviti natančne slikovne prikaze prodajnih izdelkov, je potrebno vse slikovne prikaze jemati kot simbolične in tako ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Registriran Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu Uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli Uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega Uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov. Registriran Uporabnik je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi nastala tretji osebi zaradi nepooblaščenega dostopa do njegovega uporabniškega računa ter za vse tako objavljene vsebine na spletni strani Tržnica na borjaču.

Spletna stran Tržnica na borjaču, njegov Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino ter vsebino objavljeno na profilni strani Uporabnika-Ponudnika. Za vsebino oglasa ter vsebino na profilni strani Uporabnika-Ponudnika, vključno s fotografijami, povezavami, tekstom in drugimi materiali, ki so sestavni del oglasa, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda.

Upravljavec in lastnika spletne strani Tržnica na borjaču ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitno izgubo dobička, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletne strani Tržnica na borjaču, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe spletne strani Tržnica na borjaču. Vsebina in funkcionalnost spletne strani Tržnica na borjaču so ponujene 'takšne kot so'. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe spletne strani Tržnica na borjaču, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj Upravljavca, z namenom škodovanja Uporabniku. Spletna stran Tržnica na borjaču vsebuje povezave na druge spletne strani, kljub temu pa Upravljavec ne odgovarja za vsebino na takšnih spletnih straneh niti ne jamči ali prevzema odgovornosti za nezakonito delovanje takšnih spletnih strani, vendar bo v primeru prejema obvestila o kršenju veljavnih predpisov, nemudoma ustrezno ukrepal.

 

6.     Pravno obvestilo

Spletna stran Tržnica na borjaču je last Občine Ajdovščina in Mestne občine Nova Gorica. Tržnico na borjaču upravlja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Vsebina na spletni strani Tržnica na borjaču je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletne strani Tržnica na borjaču, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo Uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Upravljavca, prepovedano. Uporabnik-Ponudnik z vpisom podatkov na spletno stran Tržnica na borjaču neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko takšen Uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas in profilno stran. Uporabnik-Ponudnik se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na spletni strani Tržnica na borjaču, označi z logotipom spletne strani Tržnica na borjaču ter uporablja v nadaljnje promocijske namene spletne strani Tržnica na borjaču.

 

7.     Pritožbe in spori

Morebitni spori se rešujejo sporazumno. Če do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Novi Gorici.

 

8.     Sprememba pogojev uporabe

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani Tržnica na borjaču.

Uporabniku so trenutno veljavna Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani Tržnica na borjaču na voljo na spletni strani Tržnica na borjaču. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani Tržnica na borjaču, če meni, da je to potrebno. Spremenjena Splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani Tržnica na borjaču veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega registriranega Uporabnika spletne strani Tržnica na borjaču. Registriran Uporabnik je o spremembah obveščen tudi po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji.

 

9.     Upravljavec spletne strani

Upravljavec spletne strani Tržnica na borjaču na spletni strani www.trznicanaborjacu.si je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

Podatki o Upravljavcu:
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
Matična številka: 1469100000
Davčna številka: SI 65950704
Telefon: 05 365 36 00
E-pošta: info@rra-rod.si

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
November 2020

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, kot upravljavec osebnih podatkov in Upravljavec spletne strani Tržnica na borjaču, skrbi za varstvo osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo odgovorno ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ob dostopanju do spletne strani Tržnica na borjaču. Obdelava se izvaja na podlagi zakonitih pravnih podlag.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Virtuo d.o.o., in sicer na elektronski naslov dpo@virtuo.si.

 

10.  Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki na podlagi katerih je neka oseba določljiva, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd. Več o namenih obdelave si preberite v nadaljevanju. Podrobnejše informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih vodi upravljavec so dostopne v okviru Evidence dejavnosti obdelav OP, ki je dostopna preko naslednje spletne povezave:

https://edop.eu/jz/rarod

 

11.  Nameni obdelave podatkov in prenos osebnih podatkov

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina bo vaše osebne podatke v procesu registracije in za namen upravljanja z registriranimi uporabniki in kreiranja vaše profilne strani na spletni strani Tržnica na borjaču obdelovala na podlagi splošnih pogojev za uporabo spletne strani Tržnica na borjaču. Osebne podatke za namen spletne analitike in trženja (piškotki) bo Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina obdelovala na podlagi vaše privolitve.

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na zakonski podlagi in v sklopu zagotavljanja zakonitega interesa (varovanja omrežja, preprečevanja goljufij ipd.).

Podatke ne posredujemo drugim osebam, ali prenašamo v druge države, v kolikor za tak prenos nimamo vašega izrecnega soglasja oziroma ustrezne pravne podlage.

Na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov lahko vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih.

Storitve spletne strani Tržnica na borjaču so namenjene osebam starejšim od 16 let. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na spletni strani Tržnica na borjaču in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let.

Anonimiziranih in izbrisanih podatkov ni več možno povezati z Uporabnikom, ki je takšne osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

 

12.  Piškotki

Spletna stran Tržnica na borjaču uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na Uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje Uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani. Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja spletna stran Tržnica na borjaču si lahko preberete na povezavi Piškotki na spletni strani Tržnica na borjaču.

 

13.  Varnost

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na nekaterih podstraneh uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina. Redno preverjamo sprejete zaščitne ukrepe in jih dopolnjujemo. Preverjamo tudi resničnost vaših identifikacijskih podatkov, kadar je to potrebno.

 

14.  Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom. Nekatere kategorije podatkov se hranijo dlje z namenom preprečevanja goljufij ali za druge zakonite interese.

Brisanje podatkov je možno na podlagi zahtevka Uporabnika posredovanega na naslov ali elektronski naslov Upravljavca.

 

15.  Pravice posameznikov

Posamezniki oziroma Uporabniki spletne strani Tržnica na borjaču sami vnašate in posredujete vaše osebne podatke. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov takšne spremembe nemudoma vnesite neposredno v vaš uporabniški profil.

Obveščamo vas, da lahko podano soglasje delno ali v celoti kadarkoli prekličete. Zahtevo za preklic soglasja lahko posredujete na elektronski naslov Upravljavca. O naši odločitvi vas bomo pisno obvestili v najkrajšem možnem času. V kolikor vaši zahtevi ugodimo se bodo takšni osebni podatki nemudoma prenehali obdelovati za namen, katerega soglasje je bilo preklicano. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.

Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora, v kolikor to dopušča zakon. Ima tudi pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in do sodnega varstva pravic.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Ob uveljavljanju vaših pravic bomo najprej preverili vašo identiteto, saj navedene pravice lahko uveljavlja samo imetnik osebnih podatkov.

 

16.  Avtomatizirana obdelava podatkov

Obveščamo vas, da lahko avtomatizirano obdelujemo tudi določene informacije, ki jih uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so geolokacijski podatki (v kolikor to omogočite), uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika, uporaba storitev ipd.. Obveščamo vas, da imate pravico ugovarjati sprejemanju odločitev na podlagi zgolj avtomatizirane obdelave vaših podatkov razen, ko je takšna odločitev nujno potrebna za preprečevanje zlorab in utaj na podlagi predpisov EU in nacionalne zakonodaje ali temelji na vaši izrecni privolitvi.

 

17.  Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno stran Tržnica na borjaču. Naša spletna stran lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti, saj Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ni odgovorna za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine teh povezanih spletnih strani.

 

18.  Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Upravljavec vaših podatkov je:
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina
e-naslov: info@rra-rod.si
Ajdovščina, 12. 11. 2020

 

PIŠKOTKI

– Kaj so piškotki?

So tekstovne datoteke, ki omogočajo, da ob ponovnem obisku na spletno stran ohranite nastavitve, ki ste jih že uporabili (npr. enkratna prijava brez vnovičnega vnašanja uporabniškega imena in gesla). Piškotke uporablja večina spletnih mest. S tem stran ponuja boljšo uporabniško izkušnjo, prav tako pa s pomočjo pridobljenih statističnih podatkov, ponujamo boljšo in bolj relevantno vsebino.

Za večjo preglednost uporabe piškotkov, ki jih potrdite, smo te zapisali v tabelo, dodali jasen namen in trajanje. Pri tem upoštevamo zakon in predpise, predvsem Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1).

 

– Kaj so nujni piškotki?

To so tisti piškotki, ki se morajo prenesti, da lahko stran pravilno deluje in da ima uporabnik čim boljšo uporabniško izkušnjo. Prvi so piškotki, ki omogočajo pravilno funkcionalnost in delovanje strani (npr. PHPSESSID). Omogočajo zagotavljanje varnosti in učinkovitost. Drugi so piškotki (npr. wordpress_HASH), ki zagotavljajo storitev, ki jo uporabniki izrecno zahtevajo, to je prijava in registracija.

IME PIŠKOTKANAMENTRAJANJE
PHPSESSIDPiškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.Seja
wordpress_HASHPiškotek vsebuje podatke o avtentikaciji uporabnika, uporablja pa se v administrativnem vmesniku znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.Seja
wordpress_logged_in_HASHPiškotek vsebuje podatke o avtentikaciji uporabnika, uporablja pa se v administrativnem vmesniku znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.Seja
WordPress_cookiePiškotek služi preveranju, ali brskalnik lahko sprejme piškotke ali ne.Seja

 

– Piškotki, za katere potrebujemo vaše izrecno dovoljenje

To so tisti, ki nam pomagajo, da stran posodabljamo, ponujamo relevantne in uporabne informacije ter vam omogočamo uporabo naše spletne strani v povezavi z družbenimi omrežji. Prvi so piškotki vezani na spremljanje statistike. Statistika, ki jo pridobimo, ni vezana na IP računalnika in se zbira anonimno. Z njo lahko izboljšamo vsebine na spletni strani in pridobimo statistične informacije, ki omogočajo, da spletno stran prilagodimo vašim potrebam. Statistiko uporabljamo le za lastne namene. Drugi piškotki so vezani na oglaševanje. Te zbiramo za lastno statistiko in za tretjo stran. Tretji piškotki so piškotki vezani na vtičnike družbenih omrežij, npr. Facebook Like okno.

 Ime piškotkaOpisTrajanjeIzbira
Piškotki za namen analiziranja prometa (Google Analytics)utmaStatistika ogledov spletne strani. Podatke, ki jih pridobimo, Google ne uporablja za svoje namene.2 letiČe želite onemogočiti spremljanje vašega obiska preko Google Analytics, potem si namestite orodje Google Analytics Opt-out browser, ki ga lahko dobite na https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutali pa spodaj označite, da se ne strinjate z uporabo. Vsi piškotki so v lasti podjetja Google.
 utmb 30 minut  
utmcDo zaprtja brskalnika 
utmz6 mesecev 
Piškotki vezani na vtičnike družbenih omrežij, kadar so ti uporabljeni kot sledilni piškotkifbmPiškotki, uporabljeni pri Facebook Like oknu.2 letiČe ne želite, da Facebook zbira vaše piškotke, obiščite našo spletno stran, brez da ste prijavljeni na Facebook.Vsi piškotki so v lasti podjetja Facebook.
 fbsr 5 dni  
          

 

ZAKAJ KUPOVATI LOKALNO?

Raziskujemo, poizvedujemo, primerjamo, razmišljamo …
Spoznajte nova dejstva, prisluhnite drugačnim pogledom in odkrijte še kakšen razlog več za nakup lokalno pridelane hrane.
ISTRSKI MED NOV PROIZVOD Z ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA 

Evropska komisija je istrskemu medu – ki je poseben zaradi prisotnosti več kot 110 rastlinskih vrst – podarila zaščiteno označbo […]

Preberi več
REPORTAŽA: SADJARSKA KMETIJA ŽIVEC, VITOVLJE

»Danes ljudje sadje kupujejo z očmi, a tudi manj lepo sadje je zelo dobro« Ker prav zdaj zorijo breskve, je […]

Preberi več
VLOŽENE MLADE BUČKE V KISU

Bučke so priljubljena in vsestranska zelenjava, ki jo lahko pripravimo na mnogo načinov, jemo jih lahko samostojno ali kot prilogo […]

Preberi več

PRIDELANO IN NAREJENO DOMA

Naši kraji že od nekdaj slovijo po odličnih pridelkih, po vinu, sadju, zelenjavi, olju, mleku, medu … Imamo izvrstne mesnine, odličen sir, marmelade, pijače in še marsikaj. Najboljše je pridelano doma.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes