PRIJAVA // REGISTRACIJA

NASVETI ZA PONUDNIKE

na borjaču

Pamet je boljša kot žamet, pravi znani slovenski pregovor.

Pobrskajte med nasveti, poiščite pravo informacijo zase in izkoristite znanje, ki ga v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in drugimi spletnimi portali ponujamo v branje na našem borjaču.
NOVICE
STROKOVNI NASVETI
POSLOVNA PODPORA
SONARAVNO KMETOVANJE

NOVICE

Zanimivi dogodki, koristne informacije in novosti
ANONIMNA ANKETA: RAZISKAVA POTREB IN ŽELJA V PROCESU PRIDOBIVANJA ZNANJ

Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani med pridelovalci v našem Sredozemlju izvaja anketo o potrebah in željah, ki jih […]

Poglej vsebino
ZAČETEK KAMPANJE ZA ODDAJO ZBIRNIH VLOG ZA 2024

Rok za oddajo zahtevkov za plačila na površino in za živali za leto 2024 je od 8. aprila do 10. […]

Poglej vsebino
KOLIČINA (SUBVENCIONIRANIH) TRAKTORJEV V SLOVENIJI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že vrsto let posreduje podatke o subvencioniranih traktorjih.V letu 2023 je bilo registriranih 1.104 […]

Poglej vsebino
PRVI RAZPISI ZA SADJARJE V APRILU 2024

Na letošnjem sadjarskem posvetu v Artičah je Gorazd Gruntar iz MKGP predstavil ukrepe Strateškega načrta SKP 2023-2027, ki se osredotočajo […]

Poglej vsebino
OBJAVLJEN NOV TERMINSKI NAČRT RAZPISOV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 […]

Poglej vsebino
ARHIV NOVIC

STROKOVNI NASVETI

Priporočila strokovnjakov za uspešno pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
OSVEŽIMO SVOJE ZNANJE O PRAVILNI RABI FITOMARMACEVTSKIH SREDSTEV

Pri KGZS vse kmetovalce opominjajo, naj osvežijo svoje znanje o pravilni in odgovorni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, saj bodo le tako […]

Poglej vsebino
AKVAPONIKA KOT INOVATIVNA REŠITEV ZA PRIHODNOST?

Akvaponika je tehnologija, ki omogoča hkratno gojenje rib in zelenjave v zaprtem sistemu. Sistem temelji na krožnem gospodarstvu, kjer ribji […]

Poglej vsebino
POLETNA REZ BRESKEV, ČEŠENJ, MARELIC, SLIV

Da drevesa optimalno obrodijo, je obrezovanje še kako dobrodošlo oz. potrebno opravilo vsakega sadjarja. Vsako rez sadnega drevja je treba […]

Poglej vsebino
SPREMLJAJTE REZULTATE ULOVA OLJČNE MUHE

V sredozemskih deželah je oljčna muha glavna škodljivka oljčnih dreves. Prisotna je tudi v Sloveniji, in sicer na vseh območjih, […]

Poglej vsebino
REZULTATI DOZOREVANJA JABOLK GALA

KGZ Nova Gorica je objavil rezultate dozorevanja jabolk gala v starejšem namakanem sadovnjaku v Vipavski dolini.Spremljanje so pričeli s 16. […]

Poglej vsebino
ARHIV STROKOVNIH NASVETOV

POSLOVNA PODPORA

Svetovanje in informiranje o aktualnih razpisih in poslovnih priložnostih ter podpora pri statusnih spremembah
SPOZNAJTE ORODJE ZA STRATEŠKO NAČRTOVANJE RAZVOJA KMETIJ

Na 5. Svetovalnici za kmete, ki bo 17. maja, bodo predstavili digitalno orodje SMT (Strategic Management Tool) za strateško načrtovanje […]

Poglej vsebino
TRI RAZLIČNE VRSTE OBDAVČITVE V KMETIJSTVU: IZBERITE PRIMERNO ZASE

V kmetijstvu poznamo tri različne vrste obdavčitve: po katastrskem dohodku, po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih ali po dejanskih prihodkih […]

Poglej vsebino
OGLEJTE SI TRADICIONALNI POSVET »DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI« NA SPLETU

17. oktobra je v Ljubljani potekal tradicionalni posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Povezal je več kot 400 udeležencev in potekal […]

Poglej vsebino
»KMETIJO DOBIŠ SAMO V UPRAVLJANJE, NI TVOJA LAST«

Agrobiznis se je pogovarjal z družino Brence s kmetije Pustotnik v Poljanski dolini, in sicer o vodenju sirarne, ki prehaja […]

Poglej vsebino
NA VOLJO EXCELOV FADN OBRAZEC ZA LETO 2023

Tiste kmetije, ki vodite knjigovodstvo v FADN obrazcu v Excelovi datoteki, lahko sedaj začnete vpisovati podatke za tekoče leto. Na […]

Poglej vsebino
ARHIV POSLOVNE PODPORE

SONARAVNO KMETOVANJE

Spoznaj posebnosti ekološke, biodinamične in permakulturne
pridelave in predelave lokalne hrane

PROGRAM DOGODKOV

POGLEJ VEČ

UPORABNI NAMIGI

POGLEJ VEČ

Vsebine se objavljajo v okviru projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO, ki ga izvajajo LAS Vipavska dolina (vodilni LAS), LAS s CILjem, LAS V objemu sonca ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške skupaj s partnerji projekta, ki spodbujajo sonaravno kmetovanje:

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

SPOZNAJTE ORODJE ZA STRATEŠKO NAČRTOVANJE RAZVOJA KMETIJ

Na 5. Svetovalnici za kmete, ki bo 17. maja, bodo predstavili digitalno orodje SMT (Strategic Management Tool) za strateško načrtovanje […]

Poglej vsebino
TRI RAZLIČNE VRSTE OBDAVČITVE V KMETIJSTVU: IZBERITE PRIMERNO ZASE

V kmetijstvu poznamo tri različne vrste obdavčitve: po katastrskem dohodku, po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih ali po dejanskih prihodkih […]

Poglej vsebino
OGLEJTE SI TRADICIONALNI POSVET »DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI« NA SPLETU

17. oktobra je v Ljubljani potekal tradicionalni posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Povezal je več kot 400 udeležencev in potekal […]

Poglej vsebino
»KMETIJO DOBIŠ SAMO V UPRAVLJANJE, NI TVOJA LAST«

Agrobiznis se je pogovarjal z družino Brence s kmetije Pustotnik v Poljanski dolini, in sicer o vodenju sirarne, ki prehaja […]

Poglej vsebino
NA VOLJO EXCELOV FADN OBRAZEC ZA LETO 2023

Tiste kmetije, ki vodite knjigovodstvo v FADN obrazcu v Excelovi datoteki, lahko sedaj začnete vpisovati podatke za tekoče leto. Na […]

Poglej vsebino
ARHIV POSLOVNE PODPORE

VREME

NASVETI ZA PONUDNIKE

na borjaču

Pamet je boljša kot žamet, pravi znani slovenski pregovor.

Pobrskajte med nasveti, poiščite pravo informacijo zase in izkoristite znanje, ki ga v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in drugimi spletnimi portali ponujamo v branje na našem borjaču.
OSVEŽIMO SVOJE ZNANJE O PRAVILNI RABI FITOMARMACEVTSKIH SREDSTEV

Pri KGZS vse kmetovalce opominjajo, naj osvežijo svoje znanje o pravilni in odgovorni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, saj bodo le tako […]

Poglej vsebino
AKVAPONIKA KOT INOVATIVNA REŠITEV ZA PRIHODNOST?

Akvaponika je tehnologija, ki omogoča hkratno gojenje rib in zelenjave v zaprtem sistemu. Sistem temelji na krožnem gospodarstvu, kjer ribji […]

Poglej vsebino
POLETNA REZ BRESKEV, ČEŠENJ, MARELIC, SLIV

Da drevesa optimalno obrodijo, je obrezovanje še kako dobrodošlo oz. potrebno opravilo vsakega sadjarja. Vsako rez sadnega drevja je treba […]

Poglej vsebino
SPREMLJAJTE REZULTATE ULOVA OLJČNE MUHE

V sredozemskih deželah je oljčna muha glavna škodljivka oljčnih dreves. Prisotna je tudi v Sloveniji, in sicer na vseh območjih, […]

Poglej vsebino
REZULTATI DOZOREVANJA JABOLK GALA

KGZ Nova Gorica je objavil rezultate dozorevanja jabolk gala v starejšem namakanem sadovnjaku v Vipavski dolini.Spremljanje so pričeli s 16. […]

Poglej vsebino
KGZS SPREMLJA DOZOREVANJE GROZDJA

Dozorevanje lahko spremljate tudi vi. Na povezavi so dosegljive vse informacije o napredku dozorevanja grozdja v Slovenski Istri, v Goriških […]

Poglej vsebino
600 STRANI PRAVIL IN NAVODIL O INTEGRIRANI PRIDELAVI RASTLIN

V Uradnem listu RS številka 31/2023 je objavljenPravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdjainTehnološka navodila […]

Poglej vsebino
PREPOZNAJMO PROPADANJE TRT ZARADI TRSNE RUMENICE

Če se trs okuži s trsno rumenico, ostane okužen vso življenjsko dobo in naposled propade. Bolezen lahko prepoznamo že pozimi. […]

Poglej vsebino
PREPREČIMO KAP VINSKE TRTE

Kap vinske trte (ESCA) spada med pomembnejše bolezni vinske trte, ki lahko bistveno zmanjšajo pridelek v vinogradih. Za okužbe so najbolj […]

Poglej vsebino
PRIPOROČENA SORTNA LISTA KROMPIRJA ZA LETO 2023

Kmetijski inštitut Slovenije je pripravil razpredelnico s sortami krompirja in njegovimi lastnostmi. Na podlagi podatkov se bodo pridelovalci krompirja lažje […]

Poglej vsebino

Kako kupuješ izdelke/pridelke?

Na spletnih straneh tržnice so objavljeni oglasi ponudnikov, ki si jih lahko ogleduje vsak, tudi neregistriran kupec.


Nakup je za neregistrirane kupce preprost: izbereš ponudbo iz enega od oglasov, pokličeš ponudnika na objavljeno telefonsko številko ali mu pošlješ elektronsko pošto in naročiš želeno količino. Sočasno se dogovoriš za način oz. mesto prevzema. Naročeno hrano prevzameš in plačaš na dogovorjenem mestu prevzema.


Kot neregistriran kupec lahko pregleduješ oglase, a nimaš dostopa do celovite informacije o ponudnikih in vrste dodatnih funkcionalnosti, ki omogočajo boljšo nakupno izkušnjo. Priporočamo, da se registriraš in kupuješ sodobno.

AKTUALNI RAZPISI

Oglejte si aktualne razpise in poiščite priložnost zase.
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024
Poglej vsebino
1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Poglej vsebino
Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024
Poglej vsebino
1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov
Poglej vsebino
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
Poglej vsebino
Javni razpis za finančni produkt - AGRO PF
Poglej vsebino
NOV OKVIRNI TERMINSKI NAČRT JAVNIH RAZPISOV
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024
Poglej vsebino
Javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mikro
Poglej vsebino
KAR 6 RAZPISOV ZA PODPORO ČEBELARJEM
Poglej vsebino
Javni razpis za finančni produkt - AGRO KMETIJSKA ZEMLJA
Poglej vsebino
Javni razpis za finančni produkt - AGRO ZEMLJA in GOZD
Poglej vsebino
Javni razpis za finančni produkt - AGRO DOPOLNILNE
Poglej vsebino
Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi.
Poglej vsebino
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, napada prenamnoženih populacij podlubnikov in zaradi vetroloma.
Poglej vsebino
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020
Predmet razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 ter zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.
Poglej vsebino
ARHIV PRETEKLIH RAZPISOV

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes