PRIJAVA // REGISTRACIJA

4. javni razpis za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

07.10.2021

Predmet razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Razpis bo prispeval k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Z razpisom se namreč podpira skupni nastop primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitev skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dvig kakovosti proizvodov, skupno trženje in promocija ter povečanje stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Ministrstvo opozarja, da status skupine ali organizacije proizvajalcev podeli ministrstvo v ločenem upravnem postopku. Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev so zato vabljene, da čim prej vložijo vlogo za pridobitev priznanja. Le tako bodo lahko pravočasno vložile vlogo za pridobitev podpore na javni razpis.

Znesek javne podpore za organizacije proizvajalcev znaša do največ 50.000 evrov letno, za skupine proizvajalcev pa do največ 25.000 evrov letno. Dejanski izplačani znesek javne podpore se določi glede na realizirano vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. oktobra 2021 do vključno 21. decembra 2021, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes