PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za finančni produkt - AGRO DOPOLNILNE

21.02.2023

Predmet razpisa je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilaganjem nanje.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Več informacij.

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 2. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes