PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024

07.05.2024

Predmet razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Pogoji za dodelitev sredstev prenosniku so:

  • vlagatelj je prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki je fizična oseba, ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika,
  • v RKG je bil vpisan kot nosilec kot nosilec prenesenega kmetijskega gospodarstva v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bil vključen v skupnem trajanju najmanj 7 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • pred oddajo vloge na javni razpis je najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za preneseno kmetijsko gospodarstvo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike ali predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto,
  • vlogi na javni razpis priloži program izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj, s katerim se strinja tudi prevzemnik, kar dokazuje z izjavo,
  • prevzemniku je bila izdana odločba o pravici do podpore iz naslova podpore za vazpostavitev gospodarstev mladih kmetov in je vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravsteno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ali je ob oddaji vloge na javni razpis podal izjavo, da se bo v tovrstna zavarovanja vključil v obdobju treh mesecev od oddaje vloge na javni razpis

Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 eurov za triletno obdobje. Upravičencu se izplačajo trije obroki po 3.600 eurov, vsak obrok po zaključenem dvanajstmesečnem obdobju izvajanja prenosa znanja in izkušenj.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 3. 2024, od vključno 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes