PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE

21.02.2023

Predmet podpore je spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

  • Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Digitalizacija poslovanja,
  • Razvoj lokalne ekonomije.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Več informacij.

Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes