PRIJAVA // REGISTRACIJA

Letno srečanje ekoloških kmetov

26.09.2023

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru bo 19. oktobra 2023 potekal zaključni dogodek projekta Ekološko kmetijstvo – naša skupna prihodnost. Projekt poteka do 20. novembra 2023 s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije ter Čebelarske zveze Slovenije.

Glavni namen projekta je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju kmetijam, ki vidijo svoje možnosti v ekološkem kmetovanju, vendar bi za to odločitev potrebovale dodatne informacije, znanja in usposobljenost. S projektom želijo partnerji doseči povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso.

Aktivno pospeševanje ekološkega kmetovanja bo potekalo v okviru sledečih aktivnosti:

  • Izbira potencialnih kmetijskih gospodarstev za prehod v ekološko pridelavo.
  • Neposredno informiranje kmetov o ekološkem kmetovanju, predelavi in trženju ter o možnostih in postopkih preusmeritve njihovih kmetijskih gospodarstev v ekološko pridelavo.
  • Vključevanje pilotnih demonstracijskih kmetij v sistem podajanja znanja na področju ekološke pridelave. Ogledi 25-ih dobrih praks v Sloveniji in 15-ih dobrih praks v tujini.
  • Učinkovitejši prenos znanja ter inovacij v prakso s področja ekološkega kmetovanja. Organizacija 25-ih specializiranih predavanj in 15-ih webinarjev s tujimi strokovnjaki.
  • Priprava poslovnih načrtov za prehod v ekološko kmetovanje za 250 kmetij.
  • Individualno spremljanje kmetijskih gospodarstev v preusmeritvi in nudenje svetovanja za ekološko pridelavo, predelavo, organizirano trženje ter vključevanje v sistem javnega naročanja.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije

Foto: arhiv ICRA, KGZ

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes