PRIJAVA // REGISTRACIJA

VSE, KAR MORATE VEDETI, ČE ŽELITE OPRAVLJATI DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI

04.02.2021

Osnovne dejavnosti na kmetiji so pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinoreje ter storitev za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo so vse dejavnosti. Tendence kažejo na potrebo po dodatnem razvoju sekundarnih dejavnosti – dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ki so namenjene boljši izrabi pridelkov osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti.

Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo pred  začetkom opravljanja dejavnosti le-to priglasiti. Potreben je vpis v register kmetijskih gospodarstev. Vpis v register kmetijskih gospodarstev omogoča vodenje podatkov o kmetijskih gospodarstvih in uveljavljanje raznih pravic, kot so na primer ukrepi kmetijske politike.

Letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti je omejen na 3 povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji v preteklem letu (do 5 plač, če dejavnost opravljate na območju z omejenimi možnostmi za kmetijstvo). Zagotoviti je potrebno varnost in zdravje pri delu ter izdelati požarni red, v primeru več kot0 300 m2 nestanovanjskih objektov. V nadaljevanju je potrebno določiti zavezanca k dohodnini ter upoštevati Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. 

Več podatkov kako do dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti najdete na naslednji povezavi: agrobiznis.finance.si/8933865/Kaj-morate-vedeti-o-opravljanju-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji pridobiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti se potrebuje le v primeru, če se dejavnost opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji in ne kot samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba. 

Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti:

  1. Vsaj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin (izračun vam pripravijo na upravni enoti). Če se želite ukvarjati s čebelarstvom, morate imeti vsaj 10 čebeljih družin.
  2. Za predelavo gozdnih lesnih sortimentov, proizvodnjo energije iz lesne biomase ter predelavo gozdnih sadežev dodatno 6 ha  gozda, za domačo suhorobarsko galanterijo pa 2 ha gozda.
  3. Za predelavo zelišč in dišavnic mora imeti kmetija najmanj 0,02 ha površin z zelišči ali dišavnicami.

Če te pogoje izpolnjujete, lahko nadaljujete s formalnim postopkom. Posameznik za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora kot nosilec dejavnosti pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna enota. 

 Za oddajo vloge potrebujete:

  • soglasje nosilca kmetije, če vlogo vlagate kot član kmetije,
  • dokazilo o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (spričevalo, certifikat ali potrdilo o opravljenem preizkusu znanja),
  • strokovno mnenje komisije za preverjanje domače in umetnostne obrti, če gre za dopolnilne dejavnosti domače ali umetne obrti,
  • določitev kategorije kmetije, če gre za nastanitveno dopolnilno dejavnost.

Opredeliti se boste morali v eno izmed 10 vrst dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji – znotraj teh skupin je več kot 120 dejavnosti. Možnosti je torej veliko, podroben seznam najdete tukaj: spot.gov.si/sl/dejavnosti-in-poklici/dovoljenja/dovoljenje-za-opravljanje-dopolnilne-dejavnosti-na-kmetiji/.  

Čestitamo, postali ste nosilec dopolnilne dejavnosti! 

Če bi želeli svojo dopolnilno dejavnost preoblikovati v s.p. ali gospodarsko družbo, se lahko za pomoč obrnete na Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina. ROD nastopa kot projektni partner v okviru SPOT svetovanje Goriška, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mala ter srednja podjetja. 

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes